Veckans mål v.6

Svenska:

Bokstaven Tt.  Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Dagboksskrivande

Matematik:

Addition och subtraktion, vara säker på när de olika räknesätten används. Förstå sambandet mellan dem. Begrepp: term, summa, differens

Vara säker på talraden 0 —> 20, både framlänges och baklänges. Veta ordningstalen första, andra, tredje osv upp till tjugonde.

Talen 15-17. Du ska kunna skriva talen på rätt sätt. Veta var i talraden talen finns och hur man bygger talet med tiotal och ental. Begrepp: Jämn, Udda, tiotal, ental

SO: Kunna berätta lite om sig själv, sin familj och hur man bor.