Veckans mål v.5

Svenska:

Bokstaven H h: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Dagboksskrivande, faktatext om fåglar

Matematik:

Vara säker på talraden 0 —> 20, både framlänges och baklänges. Veta ordningstalen första, andra, tredje osv upp till tjugonde.

Talet 13. Du ska kunna skriva talet på rätt sätt. Veta var i talraden talen finns. Vi tränar också på uppdelning av talet. Begrepp: Jämn, Udda, tiotal, ental

Pengar: Du ska veta vad orden PRIS, KOSTAR och BETALA betyder och ha strategier för hur man räknar  ”hur mycket man har kvar”.

NO

Känna till varför det är vinter och kunna beskriva hur naturen ser ut under vintern. Veta hur några vanliga djur lever under vintern. Känna igen några av våra vanligaste vinterfåglar.