Veckans mål v.49

Svenska:

Bokstaven R r : Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Läsa: Kunna ljuda ihop ord med bokstäverna vi arbetat med. Träna vidare både hemma och i skolan.

Matematik:

Begrepp: Subtraktion,minus och tecknet – . Du ska känna till att minus betyder att något minskar och att svaret i minus visar hur mycket som finns kvar. Vi arbetar med subtraktion inom talområdet 1-5.

NO/SO

Du ska känna till att advent är en ”väntan” i kristen religion där julen är en högtid som firar Jesus födelse. Du ska veta litet om berättelsen kring hur Jesus föddes. Du ska ha hört och känna igen någon vanlig julmelodi/julsång.

Du ska känna till att vissa fåglar flyttar och att vissa stannar i Sverige även under vintern. Du ska känna igen och kunna namnet på någon vanlig svensk vinterfågel.