Veckans mål v.46

Svenska:

Bokstaven Uu: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Känna till vad en bokstav, ett ord och en mening är. Vi skriver i appen SKOLSTIL och lägger ord med bokstavskort.

Läsa: Känna igen ordbilden är.  Kunna ljuda ihop de första bokstäverna vi arbetat med. Träna vidare både hemma och i skolan.

Barnboksvecka: Känna till en eller fler a av våra mest kända barnboksfigurer.

Matematik:

Talet 10.  Du ska känna till skillnad på siffra och tal. Känna igen antalet 10 och var i talraden tio finns samt 10ans grannar. Vi tränar också på uppdelning av talet.

Begreppen: FLER, FÄRRE, LIKA

Känna till och förstå begreppet ”Hel hand + ”.