Veckans mål v.41

Svenska:

Bokstaven Ss: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Du ska veta vad en berättande text är. Vi tränar på att planera en berättande text utifrån en tankekarta. Vi kommer att arbeta i skrivpar.

Läsa: Känna igen ordbilderna en, ett, och, leker, ser. Kunna ljuda ihop de första bokstäverna vi arbetat med. Träna vidare både hemma och i skolan.

Matematik:

Siffran 7. Du ska kunna forma siffran på rätt sätt. Känna igen antalet 7 och var i talraden 7an finns. Vi tränar också på uppdelning av talet.

Känna till och förstå begreppet ”Tvilling”.