Veckans mål v.42

Svenska:

Bokstaven Åå: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Du ska veta vad en berättande text är. Vi tränar på att planera en berättande text utifrån en tankekarta. Vi kommer att arbeta i skrivpar. Vi fortsätter berättelserna.

Läsa: Känna igen ordbilderna ”Hej”  ”sa”. Kunna ljuda ihop de första bokstäverna vi arbetat med. Träna vidare både hemma och i skolan.

Matematik:

Siffran 8. Du ska kunna forma siffran på rätt sätt. Känna igen antalet 8 och var i talraden 8an finns. Vi tränar också på uppdelning av talet.

Känna till och förstå begreppen ”fler” ”färre” ”lika” ”nästan tvillingar”.