Röda Raketens meningar om trafik

Vi har skrivit tillsammans om vad som är viktigt när vi är ute i trafiken här i Fritsla.

Klicka på den blå länken

VIKTIGT ATT VETA OM TRAFIK