Röda Raketen skriver meningar

Redan fem veckor in på terminen skriver vi fina meningar i skrivpar två och två. Vi har klassens namn och ordbilderna SER och LEKER.