Veckans mål v. 3

Svenska:

Bokstaven Ww: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Vi börjar skriva enkla meningar i dagboksform.

Matematik:

Talen 10, 11, 12. Du ska kunna skriva talet på rätt sätt. Veta var i talraden talen finns. Vi tränar också på uppdelning av talet. Begrepp: Jämn, Udda, tiotal, ental

Pengar: känna igen våra svenska mynt, förstå begreppen MYNT, SEDEL, VÄXLA, VÄRDE