Getingen

Vi pratar om Getingar. Tillsammans i par skriver och ritar vi tankekartor för att ta reda på vad vi redan vet om Getingar. Sedan är det dags att samla våra fakta till meningar.

  

Vi tittade på några filmer…

Lena hade med ett getingbo som hon hittat i sitt garage. Vi tog isär det och tittade noga, vi kunde se cellerna och det fanns till och med några döda getingar i boet.