”Dinosauriematte”

Vi arbetar i par med att räkna plus med dinosaurier och andra djur. En kompis lägger upp djur, den andra lägger siffror + och =. Sedan fotograferar vi hur vi lagt med klassens ipads.